psp RATOWNIK
PROCEDURY     SPRZĘT        TESTY   

Sekwencja medycznych działań ratowniczych

Ocena stanu przytomności
Ocena drożności dróg oddechowych (A)*
Ocena oddechu (B)
 
Oddech obecny
  Brak prawidłowego oddechu RKO
procedura 3 lub 4
 
Tlenoterapia
Ocena krążenia (C)
Wywiad ratowniczy
Ocena poszkodowanego pod kątem istniejących obrażeń i dolegliwości
Wdrożenie postępowania adekwatnego do dolegliwości i obrażeń stwierdzonych u poszkodowanego
Termoizolacja
Regularna ocena funkcji życiowych
i postępowanie adekwatne do stanu poszkodowanego
 
* Sposób udrożnienia dróg oddechowych uzależniony jest od tego czy u poszkodowanego podejrzewamy obrażenia głowy i/lub odcinka szyjnego kręgosłupa, czy nie

Powrót