psp RATOWNIK
PROCEDURY     SPRZĘT        TESTY   

Postępowanie w zatrzymaniu krążenia u dorosłych(RKO)

Rozpoznanie miejsca zdarzenia
Sekwencja medycznych działań ratowniczych
procedura nr 2

Brak prawidłowego oddechu
RKO → 30 uciśnięć klatki piersiowej : 2 oddechy ratownicze
Defibrylator (AED)
Po włączeniu stosuj się do poleceń AED
 

Powrót