psp RATOWNIK
PROCEDURY     SPRZĘT        TESTY   

Postępowanie w zatrzymaniu krążenia u dzieci, niemowląt, noworodków

Rozpoznanie miejsca zdarzenia

Sekwencja medycznych działań ratowniczych
procedura nr 2

Brak prawidłowego oddechu
5 oddechów ratowniczych
Brak oznak krążenia
 
Dzieci, niemowlęta RKO → 15 uciśnięć klatki piersiowej
: 2 oddechy ratownicze
  Noworodki RKO →
3 uciśnięcia klatki piersiowej
: 1 oddech ratowniczy
   
Defibrylator (AED)    
   
Po włączeniu stosuj się
do poleceń AED*
   
* Użycie AED zgodnie z zaleceniami producenta    

Powrót