psp RATOWNIK
PROCEDURY     SPRZĘT        TESTY   

Obrażenia i podejrzenia obrażeń głowy

Rozpoznanie miejsca zdarzenia
Stabilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa
Sekwencja medycznych działań ratowniczych
procedura nr 2
Rana głowy
 
Tak   Nie
 
Opatrunek osłaniający  
 
W razie konieczności ewakuacji unieruchomienie
poszkodowanego na noszach typu deska
(Uniesienie deski od strony głowy)
W przypadku stwierdzenia u poszkodowanego objawów wstrząsu hipowolemicznego ułożenie deski na płasko

Powrót