psp RATOWNIK
PROCEDURY     SPRZĘT        TESTY   

Obrażenia i podejrzenie obrażeń kręgosłupa

Rozpoznanie miejsca zdarzenia
Stabilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa
Sekwencja medycznych działań ratowniczych
procedura nr 2
 
Bez konieczności
ewakuacji
  Konieczność
ewakuacji
 
Stabilizacja
w pozycji zastanej
  Unieruchomienie
poszkodowanego
w miarę możliwości
na noszach typu deska
   
    Ponowna
sekwencja medycznych
działań ratowniczych

Powrót