psp RATOWNIK
PROCEDURY     SPRZĘT        TESTY   

Obrażenia i podejrzenie obrażeń klatki piersiowej

Rozpoznanie miejsca zdarzenia
Sekwencja medycznych działań ratowniczych
procedura nr 2
 
Rana drążąca
klatki piersiowej
  Wiotka
klatka piersiowa
 
Tak   Nie
 
Opatrunek zastawkowy  
 
 
  Ręczna stabilizacja
klatki piersiowej
 
Pozycja półsiedząca
W przypadku współistniejącego podejrzenia obrażenia głowy lub odcinka szyjnego kręgosłupa o ile poszkodowany został unieruchomiony na desce i nie występują objawy wstrząsu, deskę należy unieść od strony głowy w stosunku do podłoża

Powrót