psp RATOWNIK
PROCEDURY     SPRZĘT        TESTY   

Obrażenia i podejrzenie obrażeń brzucha

Rozpoznanie miejsca zdarzenia
Sekwencja medycznych działań ratowniczych
procedura nr 2
Rana brzucha
 
Tak   Nie
 
Z wytrzewieniem   Bez wytrzewienia
 
Wilgotny
opatrunek osłaniający
przykryty folią
  Opatrunek
osłaniający
 
 
 
 
Pozycja leżąca z nogami ugiętymi w kolanach
W przypadku występowania objawów wstrząsu wstępne postępowanie przeciwwstrząsowe

Powrót