psp RATOWNIK
PROCEDURY     SPRZĘT        TESTY   

Obrażenia i podejrzenie obrażeń miednicy

Rozpoznanie miejsca zdarzenia
Sekwencja medycznych działań ratowniczych
procedura nr 2

Przeniesienie na nosze właściwą techniką
Technika "rolowania" na nosze jest przeciwwskazana
Unieruchomienie na noszach typu deska

Powrót