psp RATOWNIK
PROCEDURY     SPRZĘT        TESTY   

Rany

Rozpoznanie miejsca zdarzenia
Sekwencja medycznych działań ratunkowych
procedura nr 2

Uwidocznienie rany
 
Rana niekrwawiąca   Rana krwawiąca
 
 
Kończyna   Inna okolica ciała
 
W miarę możliwości
uniesienie
kończyny do góry
  Opatrunek uciskowy
 
Opatrunek uciskowy   Jeśli nie można założyć
 
Jeżeli krwotok nie ustaje   Miejscowe uciśnięcie
rany
 
Ucisk na dużą tętnicę  
 
Jeżeli krwotok nie ustaje  
 
Opaska zaciskowa  
 
W miarę możliwości unieruchomienie
uszkodzonej okolicy
Opatrunek osłaniający  
   

 

 

 

W przypadku
występowania
objawów
wstrząsu
hipowolemicznego
wstępne
postępowanie
przeciwwstrząsowe

 

 

 

Powrót