psp RATOWNIK
PROCEDURY     SPRZĘT        TESTY   

Amputacja urazowa

Rozpoznanie miejsca zdarzenia
Sekwencja medycznych działań ratowniczych
procedura nr 2
 
Odnalezione
amputowane
części ciała
  Kikut
 
Owinięcie w suchą
gazę jałową
  procedura nr 11
(krwotok z kończyny)
   
Umieszczenie w szczelnym
worku plastikowym,
wyciśnięcie powietrza i
umieszczenie w drugim
worku wypełnionym zimną
wodą z dodatkiem lodu
 
W przypadku
występowania
objawów
wstrząsu
hipowolemicznego
wstępne
postępowanie
przeciwwstrząsowe
   
Przekazanie do
jednostki ochrony
zdrowia
 

Powrót