psp RATOWNIK
PROCEDURY     SPRZĘT        TESTY   

Oparzenie termiczne

Rozpoznanie miejsca zdarzenia
Sekwencja medycznych działań ratunkowych
procedura nr 2
Usunięcie odzieży i biżuterii z oparzonej powierzchni
 
Opatrunek
hydrożelowy
  Jeżeli brak
opatrunku hydrożelowego
   
Ocena powierzchni oparzenia
 
Poniżej 10%
powierzchni ciała
  Powyżej 10%
powierzchni ciała
 
Schładzanie bieżącą czystą wodą
 
Do ustąpienia bólu
15 – 30 minut
  Przez około 1 minutę, potem mokra gaza do ustąpienia bólu – 15 – 30 minut
 
Opatrunek jałowy
 
 
 

Powrót