psp RATOWNIK
PROCEDURY     SPRZĘT        TESTY   

Oparzenie chemiczne

Rozpoznanie miejsca zdarzenia
Sekwencja medycznych działań ratunkowych
procedura nr 2

Substancja stała
 
Tak   Nie
 
W miarę możliwości mechaniczne usunięcie
substancji stałej z powierzchni skóry
 
 
 Usunięcie skażonej odzieży i biżuterii z oparzonej powierzchni 
Spłukanie bieżącą czystą wodą do usunięcia substancji toksycznej
 
Opatrunek
hydrożelowy
  Jeżeli brak opatrunku hydrożelowego
   
    Opatrunek jałowy

Powrót