psp RATOWNIK
PROCEDURY     SPRZĘT        TESTY   

Zatrucie wziewne

Rozpoznanie miejsca zdarzenia
Ewakuacja ze strefy zagrożenia
w miarę możliwości z izolacją dróg oddechowych
poszkodowanego

Sekwencja medycznych działań ratowniczych
procedura nr 2
 
Stałe kontrolowanie
drożności dróg oddechowych
  Zatrzymanie krążenia
RKO
rozpoczyna się od
5 oddechów ratowniczych
następnie
uciśnięcia klatki piersiowej
(procedura nr 3 lub 4)

Powrót