psp RATOWNIK
PROCEDURY     SPRZĘT        TESTY   

Tonięcie

Rozpoznanie miejsca zdarzenia
Sekwencja medycznych działań ratowniczych
procedura nr 2
Oceń obecność objawów wychłodzenia
 
Rozpoczęcie wentylacji lub tlenoterapii jak najszybciej   Zatrzymanie krążenia
RKO
rozpoczyna się od
5 oddechów ratowniczych
następnie
uciśnięcia klatki piersiowej
(procedura nr 3 lub 4)

Powrót