psp RATOWNIK
PROCEDURY     SPRZĘT        TESTY   

Wychłodzenie

Rozpoznanie miejsca zdarzenia
Sekwencja medycznych działań ratunkowych
w tym ocena oddechu / tętna po
60 sekund
procedura nr 2
Ewakuacja
Usunięcie mokrych elementów odzieży przez rozcięcie bez dodatkowego narażania na wychłodzenie i ruch
Ułożenie w pozycji poziomej
Termoizolacja

Powrót