psp RATOWNIK
PROCEDURY     SPRZĘT        TESTY   

Drgawki

Rozpoznanie miejsca zdarzenia
Zabezpieczenie poszkodowanego przed urazami wtórnymi szczególnie głowy
Sekwencja medycznych działań ratowniczych
procedura nr 2

Powrót