psp RATOWNIK
PROCEDURY     SPRZĘT        TESTY   

Kobieta w widocznej ciąży w stanie zagrożenia życia/zdrowia

Rozpoznanie miejsca zdarzenia
Sekwencja medycznych działań ratowniczych
procedura nr 2

 
 Przytomna      Nieprzytomna
   
    Wskazania do resuscytacji
     
Nie   Tak
   
Urazowy mechanizm zdarzenia   Bez współist
- niejących obrażeń
  Resuscytacja w pozycji na wznak z uniesieniem biodra prawego lub przesunięciem brzucha w lewą stronę
     
Unieruchomienie w pozycji na wznak z uniesieniem biodra prawego lub przesunięciem brzucha w lewą stronę    

Powrót