psp RATOWNIK
PROCEDURY     SPRZĘT        TESTY    

Sekwencja założeń taktycznych w ratownictwie medycznym 1
Sekwencja medycznych działań ratowniczych 2
Postępowanie w zatrzymaniu krążenia u dorosłych (RKO) 3
Postępowanie w zatrzymaniu krążenia u dzieci, niemowląt, noworodków(RKO) 4
Obrażenia i podejrzenia obrażeń głowy 5
Obrażenia i podejrzenie obrażeń kręgosłupa 6
Obrażenia i podejrzenie obrażeń klatki piersiowej 7
Obrażenia i podejrzenie obrażeń brzucha 8
Obrażenia i podejrzenie obrażeń miednicy 9
Obrażenia i podejrzenie obrażenia narządu ruchu 10
Rany 11
Amputacja urazowa 12
Wstrząs hipowolemiczny – postępowanie wstępne 13
Oparzenie termiczne 14
Oparzenie chemiczne 15
Zatrucie wziewne 16
Tonięcie 17
Wychłodzenie 18
\ Zaburzenia krążeniowo – oddechowe w stanach nieurazowych 19
Drgawki 20
Kobieta w widocznej ciąży w stanie zagrożenia życia ⁄ zdrowia 21
Zasady udzielania wsparcia psychicznego osobom uczestniczącym w działaniach ratowniczych 22