psp RATOWNIK
PROCEDURY     SPRZĘT        TESTY   

O programie

Ratownik to aplikacja zawierająca obowiązujące od dnia 12 lutego 2013r procedury ratownicze z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla jednostek KSRG. Została stworzona z myślą o zapewnieniu wszystkim zainteresowanym szerokiego dostępu do aktualizowanej na bieżąco i poszerzanej bazy wiedzy z zakresu ratownictwa medycznego z wykorzystaniem współczesnych możliwości technicznych. Zawiera pytania testowe wg aktualizacji z dnia 26 listopada 2016r.

Procedury są częścią opracowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej "Zasad organizacji Ratownictwa Medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym", dotępne pod adresem http://www.straz.gov.pl/page/file.php?id=34709.

Opisy procedur pochodzą z książki M.Chomoncika
"Zeszysty edukacyjne z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla ratowników KSRG".

 

Książkę można nabyć u wydawcy:
F.H. SYSTEM
ul. Zdrojowa 39
33-300 Nowy Sącz

Dział handlowy:
Agata Kamińska
e-mail: akaminska@yocco.pl
+48 695 583 486, +48 18 440 74 77

Wersja: 1.0
Ostatnia aktualizacja: 10-04-2013


Wymagania

- urządzenie z systemem Android
- dostęp do internetu 

Autorzy

lek. Jacek Nitecki – pomysłodawca, koordynator i recenzent projektu
lek. Mariusz Chomoncik - autor opisów do procedur
lek. Leszek Smolarczyk - koordynator prac nad procedurami
mgr Cezary Dobrodziej - autor procedury i opisu "Zasady udzielania wsparcia psychicznego osobom uczestniczącym w działaniach ratowniczych"
inż. Artur Luzar – pomysłodawca i autor oprogramowania

Testy zostały udostępnione przez www.straz.swiebodzin.pl i są zgodne z obecnie obowiązującymi podczas egzaminów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Informacje zawarte w aplikacji są opracowane przez grono ekspertów z zakresu ratownictwa medycznego KSRG i zaakceptowane przez KG PSP.
Autorzy aplikacji nie uzyskują żadnych korzyści materialnych z ewentualnych reklam, które mogą się pojawić. Reklamy są zamieszczane automatycznie przez producenta oprogramowania do tworzenia aplikacji w Android.