RATOWNIK

wersja 2015.03.31
Kwalifikowana Pierwsza Pomoc
w Twoim telefonie
Ratownik to aplikacja zawierająca obowiązujące od 12.02.2013r. procedury ratownicze z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla jednostek KSRG. Została stworzona z myślą o zapewnieniu wszystkim zainteresowanym szerokiego dostępu do aktualizowanej na bieżąco i poszerzanej bazy wiedzy z zakresu ratownictwa medycznego z wykorzystaniem współczesnych możliwości technicznych.
  • Stała aktualizacja
  • Duża baza wiedzy
  • Intuicyjna obsługa
  • Całkowicie za darmo !O aplikacji

Informacje zawarte w aplikacji są opracowane przez grono ekspertów z zakresu ratownictwa medycznego KSRG i zaakceptowane przez KG PSP.

Zasady organizacji ratownictwa medycznego w KSRG lipiec 2013r.

Autorzy aplikacji nie uzyskują żadnych korzyści materialnych z ewentualnych reklam, które mogą się pojawić. Reklamy są zamieszczane automatycznie przez producenta oprogramowania do tworzenia aplikacji w Android.

Procedury są częścią opracowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej "Zasad organizacji Ratownictwa Medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym", dotępne pod adresem http://www.straz.gov.pl/page/file.php?id=34709.

Testy zostały udostępnione przez www.straz.swiebodzin.pl i są zgodne z obecnie obowiązującymi podczas egzaminów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Zeszyty edukacyjne

Opisy procedur pochodzą z książki M.Chomoncika
"Zeszyty edukacyjne z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla ratowników KSRG".

 

Książkę można nabyć u wydawcy:
F.H. SYSTEM
ul. Zdrojowa 39
33-300 Nowy Sącz

Dział handlowy:
Agata Kamińska
e-mail: akaminska@yocco.pl
+48 695 583 486, +48 18 440 74 77


Galeria

Kontakt

Autorzy aplikacji:

lek. Jacek Nitecki – pomysłodawca, koordynator i recenzent projektu

lek. Mariusz Chomoncik - autor opisów do procedur

lek. Leszek Smolarczyk - koordynator prac nad procedurami

mgr Cezary Dobrodziej - autor procedury i opisu "Zasady udzielania wsparcia psychicznego osobom uczestniczącym w działaniach ratowniczych"

inż. Artur Luzar – pomysłodawca i inżynier oprogramowania

kontakt@aplikacja-ratownik.pl
Telefon: +48 666 091 983

-->